AI möter IoT -superkrafter i samverkan

Under det gångna året har vi bevittnat en markant framväxt av artificiell intelligens (AI), en utveckling som har öppnat våra ögon för tidigare oanade insikter. Även om AI har funnits i många år har ChatGPT med flera andra tjänster gjort att AI fått en ökad spridning.

För att minska vårt koldioxidavtryck och samtidigt spara pengar så erbjuder ökad digitalisering lösningar.  Vi står inför en revolution inom Internet of Things (IoT) – eller "uppkopplade prylar", för att uttrycka det enkelt. Internet of Things, eller på svenska sakernas internet, kan exempelvis utgöras av sensorer, sensorer som samlar in data som vi kan använda för att skapa insikter. Dessa insikter presenteras ofta i olika typer av diagram eller kurvor när man pratar om IoT i kontexten fastigheter och temperaturövervakning. Dessa kurvor är lätt för en expert att tolka, men för den som inte är insatt kan det bli en utmaning. Men vad händer om man applicerar AI på att tolka dessa mätvärden, kan man då skapa en mer demokratisk presentation av data?

b

Dataanalys evolverat -när AI tolkar IoT

I ett experiment ville vi förena dessa två teknologiska giganter och se vilka nya möjligheter som uppstår när vi låter AI analysera värdefull data från IoT-sensorer.

Så för att skrida till verket samlade vi in data från tre rum på vårt kontor och satte en sensor att mäta utomhustemperaturen. Under två månader samlades data in och på data adderade vi en AI-analys som tolkade data och omvandlade till faktorer som är mer lättförståeliga för envar. Vi lät helt enkelt AI ta över där sensorerna slutar för att analysera och presentera data på ett effektivt och begripligt sätt.

b

Framtidens styrsystem: AI och IoT i harmoni

Genom att kombinera sensordata med AI:s analyser kan vi till exempel förutse framtida behov och föreslå åtgärder. Tänk dig ett system som inte bara informerar om låg luftfuktighet på kontoret, utan också föreslår den optimala tidpunkten för att aktivera en luftfuktare – allt detta utan mänsklig inblandning. Detta har använts i flera år i olika typer av styrsystem helt automatiskt, men när vi visualiserar det på det här sättet blir det mer lättbegripligt, och dessutom möjligt att applicera på byggnader som inte har avancerade styrsystem.

En traditionell visualisering av data kan ge vissa insikter, men när AI bearbetar samma data förvandlas den till en mer lättförståelig form. Exempelvis kan AI detaljerat redogöra för temperatur- och luftfuktighetsvariationer i ett rum och ge förslag på hur dessa kan optimeras.

 

Hållbarhet och effektivitet: mer än bara teknik

Det handlar inte bara om komfort och effektivitet. En väl genomförd analys har en större innebörd: hållbarhet. Genom att optimera energianvändningen och effektivisera hanteringen av våra utrymmen, reducerar vi inte enbart kostnader, utan minskar även vårt koldioxidavtryck.

AI och IoT är inte längre bara framtida teknologier; de är här och nu, och deras samverkan kan omforma världen. Denna integration av AI och IoT innebär att vi kan identifiera mönster och insikter snabbare än någonsin, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp och färre nödvändiga resor.

Som nästa steg kan data sammanställas från flera fastigheter och exempelvis planera fastighetsskötarens serviceresor, optimerad efter färdväg och vilken prioritet olika uppdrag har. I förlängningen kan även en checklista för utrustning som skall tas med sammanställas varje morgon, och systemen kan till och med automatiskt lägga en order på det som saknas (och exkludera de resor där rätt material saknas). 

I vårt enkla test ville vi inte bygga ett fullfjädrat system som skulle sammanbrygga AI och IoT utan snarare skapa insikter om hur ny teknik på ett smart sätt kan minska de digitala klyftorna, effektivisera uppvärmning och resande. IoT handlar inte bara om att koppla samman maskiner och människor, utan även att förse dem med data som ger djupgående insikter. Insikter som kan förändra företag och organisationer. Genom kombinationen av AI och IoT accelererar vi mot en mer hållbar och effektiv framtid.