Säkerhetsglas eller skyddsglas – är rätt val för platser som utsätts för yttre påverkan

Foto: AGC glass Europe

En nyckel till framgångsrika glasinstallationer är att installera rätt sorts glas på rätt plats. Skyddsglas och säkerhetsglas är i många fall ett bra val för när man ska installera fönster på platser som är utsatta för olika former av yttre påverkan.

Av: Annika Wihlborg | Foto: Vetrotech Saint Gobain

Skyddsglas är främst till för att skydda person och egendom från yttre påverkan, medan säkerhetsglasets viktigaste syfte är att minimera risken för personskador i kontakt med glas. Genom att låta ett Glasmästeriföretag analysera vilken typ av glas som lämpar sig bäst ökar förutsättningarna för att rätt glas hamnar på rätt plats. Utöver att välja rätt glas är det också av yttersta vikt att glaset monteras på ett korrekt sätt för att den gällande skyddsnivån ska uppnås.

Det är också viktigt att de standarder som fokuserar på skyddsglas ef­terföljs så fastighets ägaren kan vara säker på att levererade produkter klarar uppsatta krav. 

Man bör alltid välja ett härdat eller laminerat glas vid minsta risk för personskada vid glasbräckage eller vid kontakt med glasytan.

b

Termiskt härdade och laminerade säkerhetsglas
I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och mini­merar risken för skärskador. Ett skyddsglas är alltid laminerat i två eller flera skikt. Folien består ofta av så kallad PVB­folie i flera lager. Det finns även termiskt härdade säkerhetsglas, som får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650 grader och därefter snabbt kyls ner så det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Det finns även värmeförstärkt glas som kombinerar de olika egenskaperna hos icke  härdat och härdat glas. Det används ofta i skärmtak.

Skyddsglas delas in i tre klassgrupper
Samtliga personsäkerhetsklassade glas är testade och klassificerade enligt Europanormer.  Användningen av den här typen av glas regleras av regel­verk. Skyddsglas delas vanligtvis in i tre klassgrupper. Klass P1A­P5A mot vandalism, klass P6B­P8B mot inbrott och klass BR1­BR7 mot beskjutning. En rekommendation för byggherrar och fastighetsägare som är i behov av skyddsglas eller säkerhetsglas är att anlita ett auktoriserat och certifierat glasmästeriföretag, en garanti för att arbetena utförs av kompententa yrkes personer. ■