Arbetslösa hyresgäster får jobb i Rikshem

Rikshems kontor. Foto: Rikshem

Rikshem ska succesivt rusta upp ett stort antal av sina fastigheter i Helsingborg. I renoveringsarbetet av Rikshems hyresbestånd finns det möjlighet för arbetslösa fredriksdalsbor att få jobb. Helsingborgs stad tar fram kandidater åt Rikshem som tillsammans med sina underleverantörer planerar att anställa 17 personer.

Helsingborgs stad och Rikshem startar ett samarbete för fler helsingborgare i jobb med fokus på Fredriksdal, en av flera stadsdelar som staden vill utveckla.

Rikshem köpte ett stort antal fastigheter i Helsingborg under 2012 och 2013 och är nu i behov av personal för att rusta upp sina fastigheter. Arbetsuppgifterna handlar om exempelvis rivningsarbete, byggstädning, måleri samt enklare fastighetsskötsel.  Samarbetet går under namnet ”jobbprojekt” som innebär att Helsingborgs stad förser Rikshem och deras underleverantörer med kandidater som idag är arbetslösa, har försörjningsstöd och i detta fall bor på Fredriksdal. Efter urval och kortare kurser är målet att Rikshem och dess underleverantörer ska anställa 17 fredriksdalsbor under 2015. Renoveringsarbetet ska utföras på Fredriksdal och i andra stadsdelar i Helsingborg. - Vi tror på hållbara relationer och samarbeten som leder till något positivt för dem som bor hos oss. Det här samarbetet är ett exempel på att vi alla kan vara med att ta ansvar och vara möjliggörare för både de boende och staden, säger Ola Svensson, regionchef på Rikshem.