Smartare system ökar kraven på yrkesutövare

Ventilationssystem blir alltmer komplexa, vilket öppnar upp för energieffektivare system. Dock ställer det allt högre krav på yrkesutövare som måste ha god kännedom om hur deras jobb ska utföras för att misstag inte ska begås. Foto: Tomas Skagerlind

Text: Sara Schröder

I takt med att ventilationssystem blivit allt mer avancerade ökar också behovet av att fler yrkesgrupper har god kännedom om hur jobbet ska utföras. Visste du till exempel att det kan räcka med ett borrhål på fel ställe för att systemet inte ska fungera som det ska?

Efterfrågan på intelligenta ventilationssystem har ökat i takt med att allt fler byggnader ska uppfylla olika miljöklassificeringar, såsom Breeam till exempel. Ventilationsbranschen har sedan länge tagit fram bra system för effektiv återvinning, framför allt via de roterande värmeväxlarna.

Utvecklingen går mot allt mer komplicerade system som reagerar på verksamheten i lokalen. Det säger Annika Brännmark, branschchef hos Plåt och Ventföretagen.

– Komplexiteten för ventilationssystem har ökat. Det har blivit än viktigare att alla yrkesgrupper har god kännedom om hur deras jobb ska utföras. Exempelvis kan felborrade skruvhål som inte tätats ordentligt resultera i ett läckage som påverkar energiförbrukningen under hela systemets livslängd. Likaså kan en dåligt utförd injustering påverka slutresultatet så att tryckfallet i systemet blir onödigt högt, vilket också i allra högsta grad påverkar energiförbrukning och ekonomi, säger hon.

 

bild
Annika Brännmark, branschchef hos Plåt och Ventföretagen, ser positivt på framtiden och menar att utvecklingen mot ett mer hållbart byggande skapar samarbete mellan byggbranschens olika inriktningar. Foto: Stefan Evertson

 

Ozon inget att leka med

Något som blivit vanligt förekommande i storkök, miljörum och vid fettavskiljare är ozongeneratorer och UV-ljus system. Enkelt förklarat slår ozonmolekylerna sönder de stora fettmolekylerna så att de blir mindre och kan följa med frånluften ut. Brandrisken blir mindre då fettet inte lika lätt fastnar på insidan av kanalsystemet och rengöringen blir enklare. Det går då att använda ett billigare material till kanalsystemet, till exempel galvat istället för rostfritt.

Annika Brännmark vill dock höja ett varningens finger.

– Ozon är i grunden en giftig gas som påverkar slemhinnor och lungor, vilket kan ge bestående skador. Vid all typ av installation med ozon måste det finnas varningsskyltar och detektorer på de platser där folk kan råka utsättas för gasen. Ozonalstringen måste också vara avstängd när ventilationssystemet inte är igång, påpekar hon.

Riskerna med ozon gör att man aldrig ska behandla boendemiljö med det.

– Det tycks förekomma att man installerar ozon på frånluftssidan av ett ventilationsaggregat för flerbostadshus, för att möjliggöra bättre energiåtervinning med roterande växlare. Det finns alltid ett visst läckage, så ozon riskerar att följa med tilluften in i lägenheten. Detta är direkt olämpligt, säger Annika Brännmark.

 

bild
Ventilationsanläggning i Haga Nova i Hagastaden, där Luftkompaniet Sjöblom AB anlitades för att installera ventilationen i 276 bostäder, åtta lokaler och två förskolor samt ett garage. Foto: Björn Petrén.

 

Återbruk är nästa steg

Annika Brännmark ser ljust på ventilationsbranschens framtid. Hon upplever att byggbranschen i stort blivit mer av en helhet.

– För att kunna bygga hållbart och certifiera byggnader måste vi samarbeta mellan alla olika byggyrken, något jag tycker fungerar allt bättre. Varje detalj är lika viktig och i dag ser man till hela byggnaden, inte bara en fin fasad.

Framöver väntar en del förändringar. Webbsidan imkanal.se relanseras efter en större uppdatering och Boverket kommer att göra om sina byggregler så att de endast innehåller kravtexter.

Nästa steg för branschen tror hon är återbruk av materiel.

– Det kommer att ta tid men det är rätt väg att gå. Ventilationskomponenter som byts ut och är fullt brukbara ska kunna återanvändas. Det handlar bara om att hitta ett fungerande system, så inte varje aktör behöver hålla sitt egna lager. Men tids nog kommer vi dit.

 

bild
Foto: Boel Ferm.