Digitalisering förbättrar hållbart byggande

Jonny Hellman är vd för Byggvarubedömningen. Foto: Byggvarubedömningen. Bilden visar hur olika databaser kan utbyta information genom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt, API. Illustration: Byggvarubedömningen.

Text: Christina Linderoth-Olson

Miljövänligt byggande blir allt viktigare för bygg-och fastighetsbranschen. Där är information om produkterna som ingår i byggnationer en viktig del. Liksom att informationen kan sökas av alla parter.

Byggvarubedömningen, en förening som omfattar nära 50 företag i byggbranschen, har stora mängder information om byggprodukter i sin databas. Nu har all information digitaliserats för att bli sökbar på ett enkelt sätt. Ett API, (Application Programming Interface), ger möjlighet till fullt informationsutbyte mellan olika digitala tjänster.

– Den främsta anledningen är att informationen ska kunna flyttas mellan olika digitala medier, transformeras till andra databaser och digitala verktyg. Då kan informationen också bearbetas och förädlas. Den blir tillgänglig för alla sektorer i bygg- och fastighetsbranschen, från den mindre leverantören av en byggprodukt. Informationen ska sedan kunna hanteras av projektörer och användas av fastighetsägare, säger Jonny Hellman, vd på Byggvarubedömningen.

Produkterna saknar idag enhetlig identitet vilket försvårar matchning mellan olika system. Nu har branschen enats om den internationella användarstandarden GTIN (Global Trade Item Number) som används för att ge till exempel produkter unika produktnummer.

– I dag sitter många aktörer på information som andra i byggbranschen kan ha glädje av. För att de ska vilja dela med sig av informationen behövs nya affärsmodeller. Alla har nog inte förstått nyttan av digitaliseringen, fortsätter Jonny Hellman.

 

Pågående digitaliseringsprojekt

Byggvarubedömningen har tillsammans med andra aktörer flera pågående projekt för hur digitalisering kan snabba på och effektivisera hållbart byggande.

– Vi har tagit initiativ till en integration med VVS-branschens RSK-databas som omfattar all information om VVS-produkter. Då blir det enklare för VVS-leverantörer att arbeta med miljöinformation och branschkrav, säger Jonny Hellman.

 

Föreningen är också involverad i Smart Built Environment, ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till att Sverige blir ett föregångsland som förverkligar digitaliseringens nya möjligheter. 

FAKTA

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening som består av Sveriges ledande fastighetsägare och byggherrar. Föreningen grundades för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor inom byggindustrin och främjar dessutom produktutveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Byggvarubedömningen arbetar med att utveckla och äga system för bedömning av byggvaror. Föreningen sätter upp kriterier för bedömning, tillhandahåller webbaserad information om bedömda byggvaror och påverkar produktutvecklingen av byggvaror.

 

Källa: Byggvarubedömningen.