Digitala byggprocesser – börja med nyttan sen tekniken

Robbin Hellström vd för Aedisgruppen. Foto: Aedisgruppen

Text: Mari-Louise Paulson

 

Det är mycket fokus på digitalisering inom bygg- och arkitektur. Robbin Hellström, var tidigt ute med att arbeta med BIM. Sedan några år driver han Aedisgruppen som ligger i framkant när det gäller digitala byggprocesser.

 

– Jag började själv jobba med BIM-processer år 2007 som konsult till större byråer, säger Robbin Hellström som i grunden är arkitekt och som i dag alltså driver Aedisgruppen.

 

Ganska snart efter att han startat eget fick han in ett större projekt och då kunde företaget växa. I dag är de sammanlagt 10 personer arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, projektledare och tekniker som jobbar med digitala metoder inom bygg, arkitektur och konstruktion. Med kontor i Stockholm och Göteborg och tar uppdrag i hela Norden. Och de så att säga lever som de lär.

När vi startade upp bestämde jag mig för att alla projekt, stora som små, skulle mätas in med laserscanning och vi är det enda arkitektkontoret i Sverige som jobbar så. Det säger mer om andra än om oss, säger Robbin Hellström med ett skratt.

 

Han menar att laserscanning är ett sätt att utgå i från verkligheten och inte från en ritning. Det görs med en 3D-laserskanner som mäter minst 7 miljoner mätpunkter i 360 grader som når 60 till 70 meter. Scannern flyttas sedan runt så att hela det aktuella området täcks in. Resultatet förs över till ett ritprogram och då har man "tagit in verkligheten" eftersom laserscanning är en extremt noggrann mätmetod.

– Det är min stora käpphäst att med laserscanning kan vi jobba med verkligheten som underlag. Dessutom funkar det med alla BIM-program, säger Robbin Hellström.

 

I digitaliseringens framkant
Han beskriver Aedisgruppen som en arkitektbyrå i framkant när det gäller digitalisering av byggprocessen. Några exempel på det är att de alltid själva gör BIM-samordningen i egna projekt. Där 3D-laserskanning är en tjänst som de erbjuder och digitaliserings rådgivning en annan. Då jobbar Aedis med att ta fram en process utifrån kundens organisation, affärsmål och nytta. Vad man är ute efter – sådant som att tjäna pengar eller om det finnas andra värderingar som ska in i processen. Sedan går de vidare med en digital strategi utifrån tidplan och vilka resurser som finns för att målen ska uppnås.

– Vi börjar där, inte med tekniken. När vi har satt detta tittar vi på vilken teknik som är bäst tillämpbar för organisationen? När teknikvalen är på plats kör vi ett pilotprojekt för att se att allt funkar. Efter det börjar vi jobba med implementeringen. Jag brukar säga att det sv

mligahet som vi berättar för våvi berättar för vpra kudner. Det kräver en värdering dialog. öppar data och kopplar ihop rätt daåraste för folk att förstå är hur enkelt det oftast är, säger Robbin Hellström.

Öka tempot och nå målen

Han tycker att digitaliseringsprocessen i branschen går för långsamt där fokus ligger på olika tekniker, snarare än nyttan med att digitalisera byggprocessen.

– Vi är i en bransch som jobbar hårdare än någonsin med att göra allting bättre. Men resultatet har blivit sämre. Vi hade fler dödsfall på arbetsplatser förra året än året innan. Vi har ökat utsläppen de senaste tre åren fast vi har fler verktyg än någonsin för att inte göra det. Tidplaner och budgetar spricker. Digitaliseringen kommer inte lösa alla problem men den kan effektivisera arbetsmetoder, säger han. Men det handlar också om att dela och öppna den data som redan finns.

– När vi kopplar ihop rätt data kommer det att få effekt. Vad är då rätt data? Det är vår lilla hemlighet som vi berättar för våra kunder. Det kräver en värderingsdialog, avslutar Robbin Hellström.

 

Fakta: I Aedisgruppen ingår Aedis arkitekter, Aedis teknik och Aedis fastighetsutveckling. De har kontor i Stockholm och Göteborg.