Karlstadsbor tyckte till om boende och arkitektur

Bild: Karlstads kommun.

Mer variation, mer färg och inte så tätt. Det är några av synpunkterna som Karlstadsborna lämnade in i augusti när Karlstads kommun frågade om arkitekturen i kommunen. Ungefär 300 synpunkter lämnades in och nu är sammanställningen klar.

Den 20-24 augusti fanns Karlstads kommun på Stora torget för att prata om arkitektur och gestaltning med Karlstadsborna. Kommunen ville veta hur de ser på stadens utveckling och det blev ett bra engagemang. Cirka 300 synpunkter lämnades in, antingen direkt till medarbetarna på torget eller via webben.

Stadsarkitekt Henrik Sjöberg har nu gått igenom alla synpunkter och han har hittat sju återkommande teman. En del synpunkter handlade om vad som är bra eller dåligt med det som finns idag medan andra handlade om vad man vill se mer av i framtiden.

- Jag träffade Karlstadsbor som anser att det byggs för tätt och för högt, andra som tycker att det som byggs idag är fantasilöst och andra som är väldigt nöjda med det som finns och byggs i Karlstad idag, säger Henrik.

Framför allt är stadsarkitekten nöjd med samtalen man hade med Karlstadsborna.

- Vi hade väldigt många bra samtal om arkitektur och byggande under de här dagarna. Det kom fram många kloka synpunkter och det här kommer vara ett värdefullt underlag för oss i det fortsatta arbetet med att utveckla Karlstad, säger Henrik Sjöberg.

Sju återkommande teman

  • Att det byggs för tätt, för högt och för okänsligt när byggprojekt realiseras i dagens Karlstad. Stadens särskilda kvalitéer tas inte tillräckligt tillvara.
  • Att det nya som byggs idag håller för låg arkitektonisk och miljömässig nivå. Mycket uppfattas som fantasilöst, identitetslöst och färglöst.
  • Att ny bebyggelse borde skapa värden för staden och dess boende. Mer utrymme för form, färg och detaljer. Även att trä som byggmaterial borde användas mer framhålls av flera.
  • Att det inte värnas tillräckligt om Karlstads äldre bebyggelse och miljöer när det byggs nytt.
  • Att det inte skapas goda utemiljöer och parker när det byggs idag.
  • Bristen på variation i byggandet framhålls frekvent, även när det gäller t.ex. mixen på boendeformer för olika inkomstnivåer och ålderskategorier.
  • Mycket är bra och positivt med det som finns och byggs i Karlstad.