Grönt ljus för Vellinge parkby

Foto: Sven Mieke/Unsplash

Nordr och OBOS förvärvade sina byggrätter i Vellinge kommun i Skåne för utveckling av olika bostadstyper med olika upplåtelseformer för knappt ett år sedan. Affären villkorades av laga kraftvunnen detaljplan, som nu finns på plats.

För Nordr betyder det att utvecklingen av 320-340 nya bostäder kan inledas på allvar.

- Vi ser väldigt mycket fram emot att lägga grunden för en sammanhållen och genomtänkt bebyggelse i Vellinge. Nordr har lång erfarenhet av att utveckla stora projekt med känsla både för detaljer och sammanhang – och Vellinge parkby har fina förutsättningar, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

Det förvärvade markområdet ligger i Eskilstorp, nordöstra Vellinge, i anknytning till Asklunda och Olsgården. På platsen finns sedan tidigare en park och genom sitt läge och goda kommunikationer har området goda förutsättningar att bli en lugn småstadsoas med staden inom räckhåll och Malmös Turning Torso i blickfånget. Vellinge Parkby ligger nära Vellinge centrum och storstadspuls med 10 min bilresa till Hyllie, 15 minuter till centrala Malmö, 20–25 min Kastrup och ca 40 min till Köpenhamn. Därtill har Norra Vellinge goda kommunikationer med tåg via den nya pågatågstationen utmed Trelleborgsbanan och goda bussförbindelser.

- Markförvärvet i Vellinge passar Nordr väldigt väl och blir med sin storlek och läge en strategiskt viktig del av vår satsning på Skåne. Vi ser även att det finns stor efterfrågan på att bo i småhus, på mindre orter och i närhet till grönområden och därför vill Nordr tillsammans med OBOS skapa boenden för flera generationer att leva och trivas i, kommenterar Louise Palm, chef för Nordr i Syd.

Nordr och OBOS förvärvar projektet genom ett 50/50-samarbete, där de delar jämt på projektets 640 byggrätter och en totalarea om ca 39 000 kvadratmeter. Vellinge kommun kommer successivt att bebygga området med infrastruktur nu när detaljplanen vunnit laga kraft. Det finns även planer på skola, förskola, idrottshall och annan service i området.