NCC bygger skola i Finland

Ilustration: NCC

Skolbyggnaden omfattar cirka 62 000 kvadratmeter och byggs för 850 elever i årskurs 1-9. I NCC:s uppdrag ingår även att bygga idrottshall, gym och skolgård.

Byggnaden byggs med både en trä- och betongkonstruktion och har utformats för att vara en trygg och hälsosam lärmiljö med många olika sorters utbildningsmöjligheter i samma byggnad.

bild
Illustration: NCC

‒ Sedan årsskiftet har vi arbetat i nära samarbete med representanter från staden och skolan för utformningen av skolan. I arbetet har vi dragit nytta av NCC:s starka kompetens inom skolbyggande med lokal kompetens inom området. Nu ser vi fram emot att starta byggnationen, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen påbörjas i maj 2022 och skolan förväntas vara färdigställd i början av 2024.

Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Building Nordics i det andra kvartalet 2022.