Välbesökt första spadtag för Gårdsten etapp B

Presbild Botrygg

är tas togs första spadtaget för det nya bostadsområdet i Gårdsten i Göteborg. Ett projekt där unga och personer med svag ekonomi står i fokus i skapandet av nya bostäder. Botrygg bygger ut projektet i tre etapper varav Robert Dickson stiftelse köper den första etappen.

Första spadtaget för Gårdsten etapp B var välbesökt trots vädret. Första spadtaget togs av:

Hampus Magnusson (M)

Johan Lundgren, Botrygg

Amela Turulja, Gårdstensbostäder

Donia Aslanzadeh, Robert Dicksons Stiftelse

Om projektet

Den nya bostadsbebyggelsen i Keillers gårdar ligger i nära anslutning till Keillers damm. Området runt Keillers damm är ett mycket omtyckt och naturskönt rekreationsområde som till största delen utgörs av skogsmark och öppna delar.

Botrygg har via en markanvisningstävling anvisats mark för byggnation av lägenheter i Gårdsten. Tillsammans med myndigheter, intresseorganisationer och lokala arkitekter har vi arbetat fram ett nytt område i Gårdsten med fokus att skapa en stadsgata där människan hamnar i fokus samt en ny bebyggelse som binder samman Gårdsten med Lövgärdet. Byggnationen i Gårdsten är ett Bostad 2021 projekt.

Botrygg är ett fastighetsbolag som planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd i Stockholm, Linköping, Norrköping, Göteborg samt Örebro. Produktion och förvaltning av bostäderna drivs i egen regi, därför kan Botrygg ha lägre hyror än branschgenomsnittet. Botrygg hade 88,9 % nöjda hyresgäster jämfört med snittet i riket som låg på 79,2. Botrygg tilldelades pris för Sveriges mest nöjda hyresgäster i AktivBo's Branschindex mätning 2014 och 2017.