Diamantformad volym med högteknologiskt innehåll

Prismorna har monterats i lika delar transparent glas och tätt glas. Foto: Alexander Olivera

I Oceanhamnen i Helsingborg står ett nybyggt exklusivt och högteknologiskt kontorshus med prismor. Med tech-hubben Hetch i centrum har Prisma blivit en spännande mix av tech-startups och etablerade bolag.

Wihlborgs Fastigheter är aktiv i området som en av många byggherrar. Oceanpiren i den före detta industriella Oceanhamnen är första etappen i ett stort stadsutvecklingsarbete, där Prisma är ett av tre kontorshus.

- Det var en fördel för oss att börja bygga innan de andra byggherrarna satte i gång, även om hyresgästerna nu får en period med byggarbeten i närheten. Vinden, som kan vara tuff här, har hållit sig lugn, vintrarna har varit milda, samarbetet gott och vi har kunnat hålla tidplanen, säger Christian Westerberg, Wihlborgs ombud.

 

bild
Behar Abdulah, projektchef på Skanska Sverige AB. Foto: Skanska

Stor del uthyrd

Sjuttio procent av ytan är uthyrd per dags dato. Hyresgästerna består av en mix av olika verksamheter, där den största hyresgästen är nystartade Hetch som är en startup community för tech-bolag. KPMG, EY, Atkins, WSA, Skandia, Assistansbolaget och restaurang Brasseriet är andra hyresgäster. Det centrala läget, utsikten över Öresund och husets lätta, maritima linjer gör kontorshuset till en attraktiv arbetsplats.

- Trots att byggnaden har ett jättebra läge och verkligen sticker ut har pandemin gjort att vi tappat tid och det har varit lite svårare än vanligt att få in hyresgäster, säger Christian.

 

bild
Hetch är största hyresgästen i Prisma och huserar i sin tur flera teknologi-startups. Foto: Josefin Widell Hultgren

Erik Giudice på EGA Erik Giudice Architects säger att ambitionen i uppdragsbeskrivelsen var hög: rita ett landmärke.

- Oceanhamnen är en viktig del av Helsingborg, med Oceanpiren som ett nav. Målet var att skapa ett ännu mer intensivt nav och stadsarkitekten ville att huset skulle sticka ut, vara annorlunda med en speciell karaktär, säger han.

Helsingborg ligger i framkant när det gäller innovativa företag inom digital teknologi. Känslan av innovation, kreativitet och vad framtiden kan bringa återspeglas i huset, framför allt i dess yttre. Hela fasaden består av glas. Blästrat glas med en vit, isolerad yta bakom ger täta glaspartier som varvas med transparent glas. Glaset har monterats i rektangulära moduler, bestående av en tät och en genomskinlig del.

 

bild
Kontorshusets ljusgård med sin hörsal och trappa. Foto: Josefin Widell Hultgren

 

- Att kombinera glaset i form av trianglar gör att det kommer in tillräckligt med dagsljus, samtidigt som det håller energiförbrukningen nere. Tack vare geometrin stämmer formen överens med klimatberäkningarna, säger Erik.

 

bild
Arkitekten bakom projektet, Erik Giudice. Foto: Julien Bourgeois

 

Annorlunda smycke för Helsingborg

Triangelmotivet springer ur en estetisk idé med en diamantformad volym – ett smycke för Helsingborg – men handlar också om på vilket sätt personer ser in och ut ur huset.

- Triangelfönstren ger en lite annorlunda bild av verkligheten. Som när man kodar ett program, eller ser annorlunda på sin omgivning och därmed får nya infallsvinklar, säger han.

Kontorshuset ska vara en plats med utrymme för idéer och annorlunda, kreativt tänkande. Samtidigt refererar det till sin omgivning: hamnen, fartygen, det stora blå.

- Huset känns som en farkost, lätt, nästan som om det hade kunnat segla i väg. Eller som ett isberg som har flutit in – något främmande som ändå är förankrat. Det ska gärna upplevas som att man har rest bort till en annan plats när man är på jobbet, säger han.

Inuti huset finns kontorsytor, men också en central hörsal i ljusgården. Arkitekten har utnyttjat det faktum att det finns en parkeringsramp som går ned i huset. Taket på rampen blev en hörsal, som har en viktig roll i hur folk träffas i huset.  

- Vi har över lag jobbat med flexibilitet i huset, eftersom behov förändras över tid, säger Erik.

 

bild

Högteknologisk borg

Hyresgästerna tar plats i en högteknologisk, självstyrande byggnad. Automatiserade ventilationsdon mäter och styr inomhusklimatet. Belysning och solskydd regleras också automatiskt. Hörsalen med plats för 40 personer, möblerad takterrass med utegym och trygg cykelparkering i markplan med tillhörande dusch och omklädningsrum är fördelar som ingår i hyran. På sikt kommer ett leveransrum dit hyresgästerna kan beställa bland annat kyl- och frysvaror. Dessutom finns planer på en bilpool för att öka tillgängligheten till fastigheten.

Behar Abdulah, projektchef på Skanska Sverige AB tycker att projektet har varit lyckat för såväl Skanska som kunden och leverantörskedjan.

- Vi har arbetat i samverkan hela vägen och lyckats få ihop projektet på ett fint sätt med väldigt bra kvalitet. Alla partners i projektet har gemensamma beröringspunkter när det gäller värderingar som hållbarhet, förhållningssätt till varandra och synen på partnering. Vi är glada att Wihlborgs valde oss som en samverkanspartner i detta, säger han.

Projektet mötte en del tekniska och logistiska utmaningar, med tanke på byggnadens geometri och läget längst ut på piren, som löstes under hand. Behar framhåller produktionsledningens professionalism som den starkaste faktorn för den lyckade leveransen.

 

bild
Hörsalen med plats för 40 personer, möblerad takterrass med utegym och trygg cykelparkering i markplan med tillhörande dusch och omklädningsrum är fördelar som ingår i hyran. Foto: Josefin Widell Hultgren

 

bild
Att kombinera glaset i form av trianglar gör att det kommer in tillräckligt med dagsljus samtidigt som det håller energiförbrukningen nere. Foto: Josefine Widell Hultgren

 

bild
Christian Westerberg, byggherrens ombud, är nöjd med att projektet höll tidplanen. Foto: Peter Westrup

Text: Susanne Ringheim Kilje

Prisma
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg AB
Arkitekt:
EGA Erik Giudice Architects
Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Antal plan: 8, inklusive gatuplan. Integrerat teknikrum bakom fasaden högst upp.
BPA: 16 000 m2.
Uthyrbar kontorsyta: 11 0000 m2
Byggtid: Två år från byggstart till slutbesiktning. Markarbeten påbörjades tidigt 2018.
Certifierad enligt Miljöbyggnad Guld

Oceanhamnen
Ny stadsdel i Helsingborg där det planeras för bostäder, kontor, restauranger och handel. Beskrivs som ”en urban arkipelag där den gamla hamnkranen påminner om gamla tider på väg mot de nya”. Prisma är ett av kontorshusen i etapp 1.