Landskrona gör storsatsning på hälsa och idrott

Bild: Krook & Tjäder

Satsningen på Karlslunds idrotts- och rekreationsområde på närmare 900 miljoner kronor är stadens genom tiderna största utvecklingsprojekt, med syfte att stärka hälsan hos Landskronaborna genom fler möjligheter till aktivitet och idrott. Tillsammans med Landskrona stad har Krook & Tjäder tagit fram förslag för det omfattande projektet. Satsningen kommer att genomföras i fyra etapper.

- Vår målbild utgår från folkhälsoperspektivet, berättar Jennie Edfast, arkitekt på Krook & Tjäder. Vi vill skapa bra förutsättningar för jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet, integration och grön hållbarhet. Genom att förena bredd- och elitidrott, spontanidrott, motionsaktiviteter, familjeaktiviteter m.m. uppnås en ”flerdimensionell” anläggning som innefattar alltifrån ishall, fotbolls- och friidrottsarena, badhus, ridanläggning, djurpark för att nämna några.

Vi har haft stort fokus på effektivt och optimalt lokal- och anläggningsutnyttjande.

Bakom den omfattande satsningen med att skapa en nod för idrott och rekreation anpassad till framtidens sätt att aktivera sig, finns ett gediget arbete där staden har studerat olika anläggningar i olika städer och länder. Här kommer gröna rum för aktiviteter att samsas med organiserad föreningsidrott och individuell träning i vackra utomhusmiljöer och nya inomhusmiljöer med modern och funktionell arkitektur.

- Utifrån den trend som vi ser i samhället idag, där fysisk aktivitet och rörelse bland både barn, unga och äldre minskar, så behövs satsningar av denna karaktär. Här kommer finnas förutsättningar för både föreningar och var och en enskilt att hitta just sin aktivitet. Detta är en stor ekonomisk satsning där vi investerar i förbättrad folkhälsa, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad.

Satsningen kommer dessutom att innehålla ett helt nytt grepp för att attrahera fler till aktivitet och hälsa och skapa en ny spännande mötesplats enligt en etablerad dansk modell. Med denna satsning vill vi skapa möjligheter till mer rörelse och inspirera till aktivitet.

- Det blir ett stort utbud av idrotter i området. Vi har haft nära dialog med föreningslivet och aktiva samarbeten med externa aktörer för att få till ett attraktivt och tilltalande område, som passar både utifrån ett idrotts- och rekreationsperspektiv, säger Kenneth Håkansson, ordförande i styrgruppen för Karlslundsprojektet.

Med en uppskattad kostnad på närmare 900 miljoner kronor är detta en av de största satsningarna som Landskrona stad gjort och det på ett område om 50 hektar vilket motsvarar ungefär 68 fotbollsplaner.

- Vår strategi har hela tiden varit att skapa ytor för aktivitet och idrott som motsvarar våra ambitioner att engagera fler invånare och därmed stärka hälsan bland våra invånare. Detta innebär att vi har satsat på både funktionalitet och hållbarhet genom hela projektet vilket resulterat i både praktiska flexibla lösningar och tilltalande arkitektur, säger Christian Dahl, projektansvarig för området.

Satsningen kommer göras i fyra etapper med följande indelning:

Etapp 1: Ishall, fotbollsarena, badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland, ett så kallat hälsocenter med möjlighet för både individuell- och gruppträning.

Etapp 2: Friidrottsarena, spontanidrotter, tennis, Gullstrandsskolans idrottshall samt ridanläggning.

Etapp 3: Idrottshallen ritad av Arne Jacobsson utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.

Etapp 4: Karlslunds djurpark, komplementbyggnader och åtgärder för landskap.