Ökat fokus på energieffektivisering krävs för att Sverige ska nå klimatmålen

Kvarteret Laxen vid Umeåälvens strand vann Solskyddspriset 2021 i kategorin för kommersiella byggnader. För att klara målet med Miljöbyggnad Guld ställdes stora krav på ljuskvalité och energianvändning.

Energieffektivisering är en avgörande pusselbit för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål. Det finns många skäl att effektivisera sin energikonsumtion, inte minst det faktum att det är mer kostnadseffektivt att minska sin befintliga konsumtion än att öka investeringarna i nya energikällor. Energieffektivisering är ett ämne som av naturliga skäl står högt på agendan just nu, inte minst politiskt. Det har skapat ett tillfälle som vi bör ta vara på. Det anser Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, EEF, en intresseorganisation som drivs av visionen att energieffektivisera Sverige.

Text: Annika Wihlborg

–Den energikris vi för närvarande befinner oss i är allvarlig i den meningen att den får stora konsekvenser för många delar av samhället. Situationen är förstås särskilt allvarlig i södra Sverige, där elpriserna är som högst. Där är konsekvenserna kännbara för många privatpersoner och företag. Jag tror att vi tyvärr får dras med höga elpriser ett tag framöver, men ny forskning tyder på att om vi gör en gemensam kraftansträngning som resulterar i att samhället som helhet sänker sin energianvändning med 10 procent så finns det potential att halvera elpriserna. Det skulle i så fall innebära en återgång till den prisnivå som gällde innan Ukrainakriget, säger Lotta Bångens, som var med och grundade Energieffektiviseringsföretagen för drygt tio år sedan.

bild
Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, EEF.

Stort intresse för energieffektiviseringsåtgärder

Det råder ingen tvekan om att energieffektivisering är ett högaktuellt ämne, de höga elpriserna har för många företag och privatpersoner inneburit ett starkt incitament att se om sitt eget hus och göra vad man kan för att effektivisera sin energiförbrukning.

–Efterfrågan på energieffektiviseringsåtgärder är i dagsläget mycket hög. Jag har arbetat med energieffektiviseringsfrågor i trettio års tid och har aldrig sett ett så stort intresse för ökad kunskap och en så bred medvetenhet kring energifrågor som nu. Det gör också att innovativa förslag får en chans att utvecklas snabbare. En tydlig indikator på det rekordhöga intresset från såväl företag som privatpersoner är det faktum att antalet telefonsamtal till landets kommunala energi- och klimatrådgivare har ökat med drygt 500 procent, säger Lotta Bångens, som tillägger att den nuvarande elprisutvecklingen även kan bli en accelerator för utvecklingen av nya smarta energieffektiviseringslösningar.

Solskydd fyller viktig funktion för en effektiviserad energianvändning

Svenska Solskyddsförbundet är relativt nya som medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen, som samlar främst leverantörer och beställare av energitjänster och produkter. Lotta Bångens är övertygad om att Svenska Solskyddsförbundet har mycket att tillföra som ny medlem i EEF.

Vi strävar efter en ökad samverkan mellan de olika teknikområden som våra medlemmar representerar. En tydlig trend är att fastighetsägare som står i begrepp att energieffektivisera vill ha en motpart, en leverantör som kan erbjuda dem en helhetslösning. Det känns därför bra att Svenska Solskyddsförbundet numera finns representerade hos oss, säger hon. Vi hoppas nu att även företagen som levererar solskyddslösningar kommer med i vår förening, säger hon.

En genomtänkt solskyddslösning fyller många funktioner. Utöver att bidra till ett mer komfortabelt inomhusklimat genom att skärma av solen kan solskyddslösningar även bidra till att effektivisera energianvändningen. Många solskydd har nämligen en isolerande effekt, vilket innebär att värmeförlusten genom fönstren kan minska rejält.

Genomtänkt solskyddslösning minimerar behovet av komfortkyla

Med ett flexibelt solskydd bestämmer användarna själva om de vill nyttja värmen som solen ger eller skärma av den om det blir för varmt. Oavsett vad man väljer så kan solskydden bidra till att energieffektivisera fastigheten. Samtidigt är det viktigt att solskyddsföretagen lägger tid på att verkligen sätta sig in i hur kunderna tänker och vad deras behov är. Då kan man vägleda kunden i hur olika typer av solskydd kan bidra till att effektivisera fastighetens energianvändning.

–Solskydd fyller en viktig funktion för en ökad komfort under sommarens varmaste och soligaste dagar. Genom att kombinera en genomtänkt solskyddslösning med en intelligent utformad fastighet kan man även minimera behovet av komfortkyla under sommarhalvåret. Jag ser också en omfattande potential i att öka användningen av AI och byggnadsautomation i utvecklingen av framtidens smarta och multifunktionella solskyddslösningar, säger Lotta Bångens.

Efterlyser nationell energieffektiviseringsöverenskommelse

Sverige har historiskt sett investerat i såväl kärnkraft som vattenkraft, vindkraft och solkraft, men vi har hittills inte genomfört någon nationell energieffektiviseringssatsning. Jag efterlyser därför en övergripande energieffektiviseringssatsning med långsiktiga styrmedel som sträcker sig över en lång tid framåt, säger Lotta Bångens.

För närvarande pågår en statlig utredning om vita certifikat som ska presenteras i mars 2023. Utredaren ska utforma ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade vita certifikat. Syftet är att åstadkomma ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviseringstakten i Sverige.

Nu är fönstret öppet för politikerna att agera kring energieffektiviseringsfrågan. Jag skulle exempelvis gärna vilja se en blocköverskridande energieffektiviseringsöverenskommelse som signalerar politisk enighet i frågan. Vi behöver helt enkelt en långsiktig handlingsplan för energieffektivisering i Sverige, något som hittills saknats, säger Lotta Bångens.

Auktorisationer vägleder fastighetsägare

Det är även viktigt att branschen agerar själv för att bidra till mer energieffektivisering. Många fastighetsägare kontaktar EEF för att få råd kring vem som kan hjälpa dem med energieffektiviseringsåtgärder. Det har bidragit till att EEF har utvecklat auktorisationer som ska vägleda kunden rätt. Hittills har man tagit fram auktorisationer för leverantörer inom energikartläggning, tryckluft samt teknisk förvaltning energi, men fler områden står på agendan.

Mitt råd till fastighetsägare som vill energieffektivisera är att börja med de relativt okomplicerade åtgärderna. Anpassa ventilationens drifttider utifrån när folk vistas i fastigheten, kolla att ni har rätt inomhustemperatur och att temperaturen är jämn i hela fastigheten. Därefter är det dags att kontakta en aktör som kan bistå med ytterligare åtgärder, säger Lotta Bångens.