Wisdomes böljande träkonstruktion anpassad på millimetern

Träkonstruktionen millimeteranpassad från Layhers ställningen Allround

På Djurgården i Stockholm växer en gigantisk träbyggnad fram. Här kommer upplevelsearenan Wisdome att slå upp portarna hösten 2023. Under ett tak konstruerat som ett böljande galler av limträ finns ett upplevelserum utformat som en träigloo.

För att montera de avancerade träkonstruktionerna krävdes millimeterpassning och riktig ingenjörskonst. Konstruktionerna monterades från arbetsställningen Layher Allround, och ställningsentreprenören Ramirent tog hjälp av ingenjörerna på Layher för att utarbeta en exakt digital ritning.

I första skedet, under senhösten 2022, monterades en ställning anpassad till den 18 diameter stora träigloon. På det följde montage av en Allround undertakställning med en spännvidd på drygt 23 meter. Detta för att sammanfoga den 1072 kvadratmeter stora takkonstruktionen av limträbalkar i ett rutnätssystem – balkar som delvis formas, korsas i två riktningar och skruvas samman på plats med exakt precision.

bild
Limträbalkar placeras i spiror med toppskruv.

 

– Först monterade vi ställning i och runt träigloon. Då kunde snickarna montera bjälklag och varje del av ett träpussel till en stor boll. Sedan monterade vi det vågformade taket, där det gällde att hålla exakt mått på varje spira och toppskruv. Felmarginalen fick inte vara större än 5 millimeter, så vi har arbetat med hög noggrannhet, säger Torsten Gröhl, projektchef på Ramirent.

För att montera all ställning krävdes sex ställningsmontörer på heltid under en och en halv månad, därefter två montörer som var tillgängliga vid behov av ytterligare anpassningar. Montering av fasadställning runt byggnaden har också utförts.

– Hela projektet har gått riktigt bra ända ner på detaljnivå, tack vare bra underlag från Layher och det interna samarbetet på Ramirent.  

Wisdome Stockholm är utformat av Elding Oscarson Arkitekter. Det schweiziska företaget Blumer Lehman har monterat träkonstruktionen. Totalt har Stora Enso levererat 20 kilometer LVL-trä, varav 2500 enskilda balkar avsedda för taket. Hösten 2023 slår portarna upp för Tekniska museets vetenskapliga upplevelsearena Wisdome Stockholm.

bild
Digital översiktsritning från Layher.

 

Säkra ställningar från Layher

Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem och väderskydd där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Läs mer om ställningssystemet Layher Allround Lightweight HÄR!

Inspireras till smarta ställningslösningar från fler projekt HÄR!

Foto och Digital ritning: Layher AB