Bidcon och Prodikt skapar hållbara beslut i byggbranschen

Bidcon och Prodikt gör en gemensam satsning på att förenkla hanteringen av klimatberäkningar. Samarbetet har som främsta mål att göra hållbarhetsfrågor mer begripliga och helt integrerade i byggprojektens kalkyl- och beslutsprocesser.

Elecosoft, känt för sitt kraftfulla kalkylprogram Bidcon, och Prodikt, ett projektverktyg med en unik produktdatabas, har utvecklat en integration som gör det möjligt för Bidcon-användare att enkelt hämta klimat- och hållbarhetsdata från Prodikt direkt till Bidcon. Denna data är inte bara tillgänglig utan är också omsorgsfullt omvandlad, digitaliserad och klar att användas. Dessutom kommer användarna att ha möjlighet att exportera sina Bidcon-kalkyler till Prodikt för en mer fördjupad klimat- och hållbarhetsanalys.

– Det finns stor potential att koppla samman alla aktörer i byggprocessen, inklusive arkitekter och teknikkonsulter. Det skulle göra det möjligt att använda samma data genom hela processen och undvika onödigt dubbeljobb, säger Therese Malm, produktledare Bidcon.

Det blir allt viktigare för byggföretagen att hitta en bra balans mellan kostnad och klimatpåverkan. I takt med att officiella gränsvärden för hållbarhet blir vanligare - och interna hållbarhetsmål ofta redan är på plats - är det viktigt att ha verktyg som kan hjälpa företag att nå dessa mål.

– Det gäller att kunna klara flera prioriteringar parallellt, hållbarhet, pris mfl. Denna integration gör processen att uppfylla kraven som finns mycket smidigare, säger Rasmus Ekberg, VD Carbonzero (tillhandahållare av Prodikt.com).

Det är ingen tvekan om att detta samarbete kommer att ge betydande fördelar till byggbranschen och dess klimatarbete. Att göra rätt i klimatberäkningar kan kräva betydande tid och resurser, som kan användas på andra områden i projektet. Byggbranschen är skicklig när det kommer till kostnadsberäkningar, men när det gäller klimatberäkningar råder det desto större osäkerhet. Anledningen är bristande erfarenhet.

– Vi har identifierat ett behov hos våra kunder att använda både generiska och produktspecifika värden från miljövarudeklarationer (EPD). En av de stora utmaningarna här är att en EPD ofta täcker många olika produkter och det blir svårt att veta vilket värde som är rätt. I och med detta samarbete så behöver våra kunder inte fundera på det, säger Therese Malm, produktledare Bidcon.

För att säkerställa att byggföretag kan dra full nytta av detta samarbete kommer Bidcon och Prodikt att erbjuda utbildningar och webinarier. Detta är en central och viktig del av visionen: att arbeta tillsammans för att göra hållbarhetsperspektivet till en självklar och enkel del av byggprocessen. Den gemensamma strävan gör företagen till en “perfect match”.